Vítejte na stánkách občanského sdružení Radioklub Luby OK1KLU

 
 

         

 

 
 
 

                                                                               

Please do not download all pictures are copyrighted All pictures is copyright by OK1BLZ,OK5RK,M.Holpuch and J.Holpuch

 

Pokud by někoho zajímala naše činnost a chtěl se účastnit našich akcí a závodů  rádi ho přivítáme mezi námi  tel. kontakt 725464661 nebo E-mail: ok1klu@centrum.cz

 

 

Fotogalerie: Předvánoční posezení a setkání radioamatérů

       Hamspirit  

        Radioamatér je:

  • ohleduplný - nikdy vědomě nepracuje způsobem,který by omezil potěšení druhých,

  • loajální - prokazuje loajalitu, poskytuje podněty a podporu ostatním radioamatérům, místním radioklubům i národní radioamatérské organisaci, která radioamatérství zastupuje doma i v zahraničí,

  • progresivní - znalostmi udržujícími krok s vývojem vědy, dobře vybudovanou i fungující stanicí, a provozem, kterému nelze nic vytknout,

  • přátelský - pomalý a trpělivý provoz, je-li o něj žádán, přátelské upozornění a rada začátečníku, vlídná pomoc, spolupráce a ohled na zájmy druhých jsou puncovními značkami radioamatérského ducha,

  • odpovědný - radio je záliba, která nikdy není na překážku závazkům k rodině, povolání, škole nebo společenství,

  • patriotický - stanice a operátorské schopnosti jsou vždy připraveny sloužit zemi i společenství.