Vítejte na stánkách občanského sdružení Radioklub Luby OK1KLU

 
 

          Tomáš OK1TOM jede na ostrov Man od 22.1.2016 do 8.2.2016 a bude vysílat pod značkou                                 G4/OK1TOM  na pásmech  3,5 MHz a 14MHz fone a PSK provozem.

           Pokud se mu podaří přibalit drát na více pásem určitě dá vědět 

             na jakých pásmech s ním lze navázat  spojení.

           QSL lístky bude vyřizovat po návratu.   

 

         Tomas OK1TOM goes to the Isle of Man from 22.01.2016 to 08.02.2016 and will be broadcast under the               callsighn G4 / OK1TOM  bands at 3.5 MHz and 14MHz fone and PSK operation.        

           If he manages to attach a wire to the multiple bands certainly let you know on which bands with him can             establish a connection.

          QSL cards will be dealt with after returning.

 

 
 
 

                                                                                         

 

 

 

Please do not download all pictures are copyrighted All pictures is copyright by OK1BLZ,OK5RK,M.Holpuch and J.Holpuch

 

Pokud by někoho zajímala naše činnost a chtěl se účastnit našich akcí a závodů  rádi ho přivítáme mezi námi  tel. kontakt 725464661 nebo E-mail: ok1klu@centrum.cz

 

 

Fotografie z výroční členské schůze 18.2.2012

Fotogalerie: Předvánoční posezení a setkání radioamatérů

1.Subregional

V této rubrice nejsou žádné články.

       Hamspirit  

        Radioamatér je:

  • ohleduplný - nikdy vědomě nepracuje způsobem,který by omezil potěšení druhých,

  • loajální - prokazuje loajalitu, poskytuje podněty a podporu ostatním radioamatérům, místním radioklubům i národní radioamatérské organisaci, která radioamatérství zastupuje doma i v zahraničí,

  • progresivní - znalostmi udržujícími krok s vývojem vědy, dobře vybudovanou i fungující stanicí, a provozem, kterému nelze nic vytknout,

  • přátelský - pomalý a trpělivý provoz, je-li o něj žádán, přátelské upozornění a rada začátečníku, vlídná pomoc, spolupráce a ohled na zájmy druhých jsou puncovními značkami radioamatérského ducha,

  • odpovědný - radio je záliba, která nikdy není na překážku závazkům k rodině, povolání, škole nebo společenství,

  • patriotický - stanice a operátorské schopnosti jsou vždy připraveny sloužit zemi i společenství.